Dental Lab Equipment

Oprema dentalne laboratorije jedan je od bitnih elemenata koji čine savremenu stomatologiju onim što je danas. Iskusan kliničar mora poznavati svog zubnog tehničara i opremu koju koristi da bi uspostavio čvrst radni odnos, u cilju uspjeha u svakom stomatološkom tretmanu.Prikazivanje 1-28 rezultata 292