Endo Ultra Aktivator

Endoaktivator pomaže stomatolozima i endodontima da postignu bolju dezinfekciju sistema korijenskih kanala.


    1

Prikaz sve 3 rezultata